Telefony zaufania

Telefony zaufania

116 111

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

Czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Połączenie jest bezpłatne.

Zadzwoń i porozmawiaj!

  • skontaktuj się w chwili, gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne lub sprawia Ci kłopot,
  • możesz porozmawiać o przyjaźni, miłości, kontaktach z rodzicami, czy problemach w szkole,
  • czujesz złość, smutek, zniechęcenie, żal - podziel się tym, co właśnie przeżywasz,
  • dojrzewasz i masz związane z tym pytania,
  • doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji
  • jest jakiś inny problem, którym chcesz się podzielić

Telefon 116 111 prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Przy telefonie dyżuruje grupa pedagogów i psychologów, która ma doświadczenie w pracy z osobami w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebującymi pomocy. Potrafią słuchać i rozumieją młodych ludzi.

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Telefon całodobowy, 7 dni w tygodniu, połączenie jest bezpłatne.

800 100 100

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i on-line dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

Czynny pon. - pt. w godz. 12-15.

800 199 990

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki, Narkomania

Czynny codziennie w godz. 16-21.
Połączenie jest bezpłatne.

801 889 880

Uzależnienia behawioralne

Czynny codziennie w godz. 17-22.

22 594 91 00

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

Czynny środa i czwartek w godz. 17-19.

801 14 00 68

"Pomarańczowa Linia" - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku
w godz. 14 - 20.
(telefon informacyjno-interwencyjny)

Jest formą wsparcia dla rodziców, obawiających się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci; którzy czują się bezradni wobec faktu sięgania przez nastolatka po alkohol.

Telefony z obszaru Poznania:

61 866 36 21

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Czynny w poniedziałki i środy od 17:00 do 20:00.

61 835 48 65

Punkt Interwencji Kryzysowej

988

Telefon Zaufania dla osób w kryzysie

Czynny od poniedziałku do piątku od 19:00 - 7:00;
od piątku do poniedziałku całodobowo.

Góra