Eksperci

Rada Ekspertów

Stochniałek Paulina

Paulina Stochniałek

Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodnicząca Rady Ekspertów kampanii "Życie - dobrze to rozegraj"

Zobacz pracę od kulis
w materiale making of

prof. dr hab. n. med. Jarosław Jan Pinkas, Konultant Krajowy w dziedzienie zdrowia publicznego

Jarosław Jan Pinkas

prof. dr hab. n. med.

Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego

Mariusz Gujski

prof. dr hab. n. med.

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM

Andrzej Silczuk

dr n. med.

Psychiatra, ekspert zdrowia publicznego w dziedzinie psychiatrii i uzależnień. Dyrektor Kliniczny w Mindgram. Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Krzysztof Brzózka

 

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w latach 2006-2019 oraz ekspert Sekretariatu WHO ds. uzależnień

Góra