Na czym polega uzależnienie od substancji psychoaktywnych?

Na czym polega uzależnienie od substancji psychoaktywnych?

Wewnętrzny przymus do sięgania po daną substancję psychoaktywną wiąże się z uzależnieniem. To mogą być papierosy w przypadku uzależnienia od nikotyny, trunki różnego rodzaju gdy chodzi o alkohol lub narkotyki czy też inne używki. Faktem jest, że nie każda osoba mająca do czynienia z czynnikami ryzyka popada w uzależnienie.

Dlaczego więc niektórzy są podatni i uzależniają się od środków zmieniających ich psychikę i stan fizyczny? Na rozwój uzależnienia wpływ mają biologiczne cechy organizmu, genetyka ale także czynniki środowiskowe. Profesor nauk medycznych Jarosław Pinkas Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego potwierdza, że „nie każdy kto ma kontakt z substancją psychoaktywną od niej się uzależni. Ale trzeba pamiętać, ze środki psychoaktywne działają na układ nagrody w mózgu i prowadzą do powstania krótkotrwałego odczucia przyjemności. Z czasem może rozwinąć się tolerancja na działanie nagradzające i powodować, chęć a nawet konieczność przyjmowania coraz częściej, coraz większej dawki, aby odczuwać ten sam efekt. W takim przypadku po substancje uzależniające sięga się, by uniknąć nieprzyjemnych objawów odstawienia, braku, który nazywa się zespołem abstynencyjnym”.

Objawy uzależnienia są na początku trudne do zauważenia zarówno przez uzależnionego jak i jego otoczenie. W pierwszej fazie osoba dotknięta chorobą jest przekonana, że w każdej chwili może wycofać się z nałogu. Ale już na tym etapie nie wolno bagatelizować zbyt częstego eksperymentowania ze środkami uzależniającymi. Przy przewlekłym, powtarzającym się korzystaniu z substancji psychoaktywnych mózg zmienia swoje funkcjonowanie, by ograniczyć do minimum działanie substancji na układ nerwowy. Więc aby ponownie osiągnąć pożądany stan „odurzenia” potrzebuje coraz większej dawki. Pojawia się silna potrzeba stałego zażywania substancji, uzależnienie fizjologiczne, któremu mogą towarzyszyć nieprzyjemne dolegliwości, takie jak ból, drżenie mięśni, bezsenność czy silny niepokój.

Do tego pojawia się uzależnienia psychiczne, wzrost tolerancji na działanie środka, niepohamowana i prowadząca do niewłaściwych społecznie zachowań chęć zdobycia środka uzależniającego, natręctwa myślowe, nerwowość, agresja i zachowania kompulsywne. To dotyczy wielu substancji psychoaktywnych, które mają różne działanie. Znaki ostrzegawcze to coraz częściej pojawiająca się potrzeba spożywania alkoholu, dopalaczy czy narkotyków. Nieuczciwe pozyskiwanie środków na zakupy tych towarów, podkradanie, szukanie okazji do imprezowania, przeniesienie zainteresowań z nauki na zabawę. Czasem izolacja, w celu uniknięcia konfrontacji z otoczeniem, które mogłoby odkryć uzależnienie.

Uzależnienie od środków odurzających to według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 to jednostka chorobowa. W kategoriach oznaczonych kodem od F10 do F19 zebrano zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji psychoaktywnych.