Co to jest napój alkoholowy?

Co to jest napój alkoholowy?

Wystarczy, że napój zawiera 0,5 procenta alkoholu etylowego, by nazwać go alkoholowym. Bez względu na procentową zawartość alkoholu każdy ma właściwości odurzające, a jego siła oddziaływania na zmysły i emocje zależy od stężenia etanolu i tempa spożywania oraz płci. Napoje alkoholowe są jedną z najpopularniejszych używek. To piwo, wino, wódka i inne mocne napoje spirytusowe, które powstają na bazie składników naturalnych, pochodzenia rolniczego. W związku z obowiązującym w Polsce prawem napoje alkoholowe mogą sprzedawać wyłącznie uprawnione do tego punkty sprzedaży. Nigdy na kredyt ani pod zastaw. Sprzedaż na tak zwany „zeszyt” podlega karze. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakazuje sprzedaży alkoholu osobom przed ukończeniem 18-go roku życia. Również spożywanie alkoholu w miejscach publicznych jest wykroczeniem.

Ze względu na stężenie czystego alkoholu wyróżnia się podstawowy podział na alkohole wysoko -, średnio – i niskoprocentowe. W powszechnym użyciu napojami alkoholowymi nazywa się trunki zawierające powyżej 20 % alkoholu etylowego ( likiery, nalewki, wódki, brandy…) To oczywisty błąd. Napojem alkoholowym są również trunki niskoprocentowe piwa i wina. Jest nim również miód pitny otrzymywany w procesie fermentacji roztworu wody i miodu.

Wszystkie napoje alkoholowe mogą początkowo działać pobudzająco, rozluźniać mięśnie, ale także powodować wzrost agresji czy też inne zmiany w zachowaniu. Czasem wystarczy nawet bardzo niewielka ilość alkoholu zawarta np. w piwie, aby całkiem poważnie się zatruć. Może to wiązać się z utratą przytomności, brakiem odczuwania bólu, niereagowaniem na bodźce zewnętrzne i nadmierną sennością.

Alkohol poza procentami zawiera także dużo kalorii. Zależą one miedzy innymi od poziomu słodkości i sposobu fermentacji. Przykładowo: piwo jasne – 29 kcal / 100 ml, ciemne 68kcal/100 ml, wódka 220 kcal/100 ml a likier wiśniówka 303 kcal/ 100ml.

W ciągu ostatnich lat znacznie wzrosła ilość spożywanych napojów alkoholowych przez Polaków powyżej 15-go roku życia. Wynika z tego znaczny wzrost spożycia czystego alkoholu (spirytusu) na jednego mieszkańca Polski. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od roku 2016 wzrosło ono z 6,5 l do 9, 78 litra.